Grote scepsis over bouwplannen van de overheid

Over de helft van de 900.000 woningen die woonminister Hugo De Jonge wil bouwen bestaat grote onzekerheid of deze plannen wel echt doorgaan. Dat meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Onderwijl stelt ABN AMRO in een rapport over de bouwsector dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in een jaar tijd met elf procent is afgenomen.

Beide partijen benoemen dezelfde problemen die op de woningmarkt spelen: gebrek aan geld door vooral de dure grond, gebrek aan menskracht zowel in de bouw als bij de overheid in het vergunningstraject, de stikstofproblematiek en een overbelast elektriciteitsnetwerk. Het is momenteel echter vooral geld dat bouwprojecten dwars zit: naast de hoge grondprijzen drijven ook inflatie, een stijgend rentetarief en duurzaamheidseisen de kostprijs van woningen flink op.

Een lichtpunt bij dit alles: ABN AMRO constateert dat de vraag naar nieuwbouwwoningen, ondanks bovenstaande ontwikkelingen, robuust is met uitzondering van het hoogste segment.

Opvallend uit de doorrekening van Bouwend Nederland is dat niet alle provincies voldoende plannen hebben klaar liggen om op grote schaal woningen te bouwen. Dit geldt wel voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg die de realisatie van 300.000 huizen ‘op de plank’ hebben liggen. Echter, de drie noordelijke provincies en Flevoland blijven sterk achter.

Ook vallen door de stijgende kosten veel kleinere bouwlocaties weg. Iets wat Bouwend Nederland betreurt ‘omdat je niet de luxe hebt om bepaalde plannen niet mee te nemen gezien de opgave waar we voor staan’.