Kabinetsplan: helft koop- en huurwoningen toewijzen aan eigen inwoners

Het kabinet bekent lokale kleur met het voornemen om gemeenten de ruimte te geven om de helft van alle koop- en huurwoningen te kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Nu kunnen jonge mensen, met name uit gemeenten met gemiddeld duurdere woningen, geen betaalbaar huis vinden, waardoor ze gedwongen worden hun vertrouwde omgeving te verlaten.

‘Woonminister’ De Jonge wijst dat, het feit dat starters vaak geen betaalbare woning kunnen vinden in hun eigen woonplaats, ook als belangrijkste reden voor de wetswijziging aan: “Omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden. Vaak door mensen van buiten de regio. Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in hun eigen gemeente als ze willen doorstromen.” Hij vindt het belangrijk “voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio” dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven. Door de herziening van deze wet krijgen gemeenten daar volgens hem meer grip op.

Verder krijgen de gemeenten de bevoegdheid om voorrang te kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Een wetswijziging die dat mogelijk moet maken, is vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het gaat bij het toewijzen zowel om nieuwbouwwoningen als woningen uit de bestaande voorraad, zegt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Mensen die daar willen wonen hebben een huisvestingsvergunning van de betreffende gemeente nodig.

Bij koopwoningen geldt de wetswijziging alleen voor huizen waarvoor de koper een Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen, oftewel woningen die 355.000 euro of minder kosten. Er gelden ook andere voorwaarden. Die kunnen deels door de gemeenten worden bepaald, zodat “lokaal maatwerk” kan worden geleverd.

De huidige huisvestingswet geeft gemeenten al de mogelijkheid om de helft van de huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Van die helft mag een kwart voor de eigen inwoners worden gereserveerd. Dat wordt nu 50 procent.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet met ingang van volgend jaar in werking treedt.