Maand december brak record in huizenprijs, 2021 zat er dicht tegenaan

De gemiddelde prijsstijging van 20,4 procent voor een bestaande koopwoning afgelopen december was de hoogste van jaar op jaar sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster in 1995 de prijzen zijn gaan bijhouden. Over heel 2021 gingen bestaande koopwoningen met 15,2 procent in prijs omhoog. Dat is de grootste prijsstijging sinds 2000.

Ook is de prijscurve omhoog veel steiler geworden, want in 2020 werden bestaande koopwoningen 7,8 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder. 2021 liet qua prijsstijging kortom bijna een verdubbeling zien ten opzichte van 2020. Wordt juni 2013, het dieptepunt van de financiële crisis, als referentiepunt genomen, dan zijn bestaande koophuizen 85 procent in prijs gestegen. Voor een gemiddeld bestaand koophuis wordt nu meer dan 400.000 euro betaald.

Grote prijsstijgingen van bestaande koopwoningen waren in 2021 in alle provincies zichtbaar. Flevoland spande de kroon met 19,2 procent, in Limburg bleef het gemiddelde stijgingspercentage beperkt tot gemiddeld 13,5 procent. Van de vier grootste steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) was alleen de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Utrecht met 16 procent groter dan gemiddeld in Nederland.

Alle woningtypen duurder

De prijsstijging was vorig jaar zichtbaar bij alle woningtypen. Twee-onder-een-kap-woningen stegen met 16 procent het meest in prijs. Appartementen noteerden met 1,3 procent de meest geringe prijsstijging. Vrijstaande huizen, tussenwoningen en hoekwoningen werden gemiddeld 15 procent duurder in vergelijking met 2020.

Opvallend is verder dat het aantal woningtransacties in 2021 met vier procent afnam naar ruim 226.000 woningen. Het beeld van minder transacties is in alle provincies zichtbaar, in 2020 werden juist in alle provincies meer woningtransacties geregistreerd vergeleken met het jaar daarvoor. Dit zie je ook terug in de grote steden met uitzondering van Amsterdam. Daar werden 8,1 procent meer koopwoningen verkocht dan in 2020.

Als het gaat om het aantal transacties, dan is bij alle woningtypen sprake van een daling. De grootste daler procentueel is met 5 procent de twee-onder-een-kapwoning.