Nieuw kabinet wil flink meer bouwen en ‘jubelton’ afschaffen

Per jaar vanaf 2023 100.000 woningen erbij bouwen, veel meer betaalbare koophuizen in de prijsklasse tot 355.000 euro, een aparte minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en de zogeheten jubelton wordt afgeschaft. Zomaar wat passages uit het nieuwe regeerakkoord. De NVM, brancheorganisatie van de makelaardij, is enthousiast over de plannen. Alleen bestaat er onder deskundigen wel wat twijfel, zo bericht onder meer de nieuwssite van BNR, of het afschaffen van de jubelton wel het gewenste dempende effect heeft op de stijgende huizenprijzen.

Het antwoord is: waarschijnlijk niet. De jubelton houdt in dat je als ouder 100.000 euro belastingvrij aan je woningzoekende kind kan schenken. De regeling werd in het leven geroepen om starters meer kansen te geven op de woningmarkt. In de praktijk bevoordeelt de regeling woningzoekenden met rijke ouders en dreef het de prijzen op de huizenmarkt alleen maar verder op. Die praktijk wijst verder uit dat slechts één op de acht starters gebruik kan maken van de regeling. Dat deze nu gaat verdwijnen zal, zo is de verwachting, weinig veranderen voor deze doelgroep: ouders kunnen straks nog steeds veel geld schenken aan hun kinderen, alleen moeten ze daar tien procent schenkbelasting over betalen.

Nieuwe startersregeling in de maak
Het kabinet denkt nu aan een andere manier om starters te ondersteunen bij het kopen van een huis. Men denkt aan een nieuwe vorm van een premie A-woning. De overheid biedt dan de helpende hand bij de financiering. Het is nog niet duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen. Daarbij speelt ook een rol dat de regering per se prijsopdrijving, zoals het gevolg was van de jubelton, wil voorkomen.

Meer bouwen en meer regie
Andere opvallende passages uit het regeerakkoord onderstrepen de ambitie van het kabinet om meer te bouwen, tot een miljoen extra woningen in 2030. Die extra woningen moeten nadrukkelijk ook ten goede komen aan huizenzoekers met een minder dikke portemonnee. Een overzicht:
1. De bouwambitie gaat per 2023 omhoog van 75.000 huizen per jaar naar 100.000 woningen per jaar.
2. Het streven is dat twee op de drie nieuwbouwwoningen of betaalbare huurwoningen worden (waarschijnlijk tot 1000 euro huur per maand) of koophuizen tot de NHG-grens van 355.000 euro.
3. De landelijke overheid neemt meer de regie. De nieuwe minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening gaat gemeenten en provincies ondersteunen. Nu ligt de verantwoordelijkheid nog bij Binnenlandse Zaken. Verder wordt een investeringsbedrag 7,5 miljard euro gereserveerd voor infrastructuur naar nieuwbouwwijken.
4. Niet je oorspronkelijke studieschuld maar de actuele stand van de studieschuld wordt leidend bij het vaststellen van de maximale hypotheek die kan worden verstrekt. Dat verruimt de leenmogelijkheden van sommige koopstarters.
5. De regering handhaaft de regeling dat huizenkopers in de komende jaren nog steeds 100 procent van de waarde van de woning mogen lenen.
6. Huurders krijgen de kans om hun woning ‘onder voorwaarden’ te kopen. Dit kan voor starters een extra kans op de koopmarkt bieden.

Plannen voor de huurmarkt
Het kabinet wil niet alleen de kopersmarkt, maar ook de huurdersmarkt een boost geven. Zo wordt de verhuurdersheffing afgeschaft met als doel dat woningcorporaties meer sociale huurwoningen gaan bouwen en verduurzamen. Dit betekent dat er 1,7 miljard vrijkomt om te investeren in de onderkant van de woningmarkt.
Aanvullend op het gebied van de sociale huur: het kabinet wil van de huidige toeslagen af. Het systeem moet zo worden dat de sociale huur voor mensen met een laag inkomen omlaag gaat en met een hoog inkomen omhoog. Waarbij vanaf 2024 opvallend genoeg sociale huren worden bevroren. Ook worden vaste huurcontracten weer de norm, zodat huurders een betere rechtspositie krijgen ten opzichte van de verhuurders.

Verder wil het kabinet middenhuurwoningen ‘een vorm van’ huurprijsbescherming geven. Onder middenhuurwoningen wordt meestal verstaan huizen met een maandelijkse huur tussen de 750 en 1000 euro, maar dat wordt verder in het regeerakkoord niet concreet benoemd. Het is even afwachten kortom wie hier precies van gaat profiteren.

Tenslotte wil de regering malafide verhuurders aanpakken door meer controlemomenten, komt er geld vrij voor de aanpak van fabriekswoningen, tijdelijke woningen voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen én worden alternatieve woonvormen zoals wooncoöperaties gestimuleerd.