Open Huizen Dag trekt 66.000 bezoekers, tekenen van licht herstel op huizenmarkt

De Open Huizen Dag heeft afgelopen zaterdag over heel Nederland 66.000 kijkers getrokken, meer dan de vorige keer.

,,Het geeft aan dat de vraag naar woningen nog steeds ongekend groot is, ondanks dat de woningprijzen iets zijn gedaald sinds de zomer”, vertelt Hans Bos, Directeur Makelaardij bij Verheul, over het initiatief waarbij 13.500 eigenaren over heel Nederland de deur van hun te koop staande huis open zette voor woningzoekers. ,,Ook de woningen die wij in de spotlights hadden gezet, stonden volop in de belangstelling. Die huiseigenaren hebben veel bezoekers mogen ontvangen.”

De belangstelling past ook bij de meest recente ontwikkeling dat het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal met tien procent is toegenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van 2022. Daaronder opvallend veel jonge huizenzoekers, dat aantal is met zeven procent toegenomen meldt het Noordhollands Dagblad. Dit is een gevolg van het stijgende woningaanbod op de markt en in het verlengde hiervan er tegelijkertijd minder concurrentie is. Ook speelt mee dat het gemiddelde hypotheekbedrag van de koop van een woning gedaald is en wel met negen procent. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een huis is nu 306.000 euro.

Wel nam het aantal hypotheekaanvragen bij 55-plussers fors af: met niet minder dan 45 procent. Dat zou erop kunnen duiden dat er te weinig huizen zijn die aan hun wensen voldoen. Oftewel: er is mogelijk een tekort aan levensloopbestendige woningen. Mede daardoor blijft er fors in de eigen woning geïnvesteerd worden: 26 procent van de hypotheekaanvragen heeft als doel het huis te verduurzamen. Dat is vrijwel eenzelfde percentage als het eerste kwartaal van vorig jaar.

De hoge rente zet ook een rem op het totaal aantal hypotheekaanvragen. Dat is met een kwart gedaald in vergelijking met vorig jaar. De daling is echter voor een groot deel toe te schrijven aan de zogeheten ‘oversluiters’. Vorig jaar in deze periode werd bijna één op de drie hypotheekaanvragen gedaan door huizenbezitters met als doel lagere maandlasten als gevolg van de lage rentestand. Die groep oversluiters is in het eerste kwartaal van dit jaar geslonken tot nog geen tien procent van de hypotheekaanvragen. Inmiddels is 64 procent van de hypotheekaanvragen gericht op waar een hypotheek primair voor bedoeld is: de aankoop van een huis.