Rijksoverheid wil meer regie woningbouw

De Rijksoverheid wil per 1 januari 2024 of begin 2025 ‘de middelen in de gereedschapskist hebben’, zoals woonminister Hugo de Jonge het verwoordt, om de woningmarkt in de juiste koers te brengen. Anders gezegd wil ‘Den Haag’ gemeenten en provincies kunnen dwingen om zich te houden aan afspraken over extra woningbouw.

Het doel van de nieuwe woningwet is onder meer dat er genoeg nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Daar schort het aan, vooral buiten de grote steden. Ook wil de CDA-bewindsman een beslissende stem hebben in bouwlocaties waarover te lang wordt getwijfeld. Op deze manier moet het met zijn nieuwe wetsvoorstel mogelijk worden om een weigerende gemeente te dwingen de bouw door te laten gaan aan bijvoorbeeld de rand van een stedelijk gebied. Oók als de gemeenteraad dat eigenlijk niet wil. Het wetsvoorstel van De Jonge gaat echter nog verder: de landelijke overheid moet niet alleen over de locatie of het type woningen een knoop kunnen doorhakken maar ook over het tempo waarmee wordt gebouwd.

Het rigoureuze wetsvoorstel komt voort dat er momenteel een tekort van 300.000 huizen is. Dat is evenveel als na de Tweede Wereldoorlog.