Verheul wijst bij huizen(ver)koop op rookmelderverplichting

Het gaat per 1 juli 2022 in, maar Verheul gaat huizenkopers en –verkopers vast wijzen op de rookmeldersverplichting die per die datum ingaat. De nieuwe regelgeving houdt in dat er in ieder huis op elke woonverdieping een rookmelder moet komen. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes die ook een functie hebben als vluchtroute, voorzien zijn van een rookmelder. De nieuwe wet geldt voor alle koop- en huurwoningen, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

Er geldt één uitzondering: als de zolder niet als verblijfsruimte dient, hoeft daar geen rookmelder te hangen. Aan de andere kant gelden er wel weer kwaliteitseisen, want de brandmelder moet officieel goedgekeurd zijn. Verder is het zaak goed te kijken waar uw vluchtroutes lopen. Als uw besloten gang op de begane grond een vluchtroute is voor een verdieping erboven, dan moet u daar ook zorgen voor een werkende rookmelder.
In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen, waar de wet al vanaf 2003 van kracht is, worden er geen eisen gesteld aan de doorkoppeling van de melders. Ook hoeven de brandmelders niet op het 230V/elektriciteitsnet aangesloten te zijn; een brandmelder met batterijen volstaat al.
Verheul adviseert u zo snel mogelijk werk te maken van de rookmeldersverplichting, want het is goed mogelijk dat verzekeraars hier ook rekening mee gaan houden bij hun voorwaarden.