Funderingslabel komt er niet in huidige vorm

De lancering van het Funderingslabel door de stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is uitgelopen op een mislukking. Het KCAF zorgde voor de nodige onrust door vorige maand op internet van elk huis een mogelijk funderingsprobleem te publiceren inclusief een schatting van de herstelkosten. Ook zat hier voor elk huis een risicolabel van A tot E opgeplakt, vergelijkbaar met het energielabel. Daar kwam zoveel kritiek op dat de stichting hiermee is gestopt.

Bij het KCAF en de Vereniging Eigen Huis kwamen veel klachten en een verzoek tot een herziening binnen. De grond hiervoor was tweeërlei. Ten eerste stonden bij sommigen huizen dat er voor tonnen hersteld moest worden terwijl het regelmatig ook voldoende is om alleen de fundering te versterken. Daarnaast, en dat was de voornaamste klacht, was dat het KCAF geen bewijzen kan aandragen omdat de stichting ‘niet onder het huis is geweest’.

De Vereniging Eigen Huis geeft als reactie dat ‘de staat van fundering onder elk huis wezenlijk anders kan zijn, zodat een huiseigenaar een probleem kan hebben maar de buren niet’.  Het KCAF baseerde zijn resultaten op basis van grondwaterstanden en de bodemgesteldheid, maar dat wordt als niet nauwkeurig genoeg gezien. De stichting heeft inmiddels de zoekfunctie en de labels geschrapt van de site en evalueert nu de hele situatie. Het KCAF denkt nog steeds aan iets van een funderingslabel, maar dan op buurtniveau. In het voorjaar van 2024 wordt daar meer bekend over.

Schagen, 29-11-2023