Kabinet wil kwart miljoen woningen extra voor onderkant markt

Het kabinet wil dat er tot 2030 250.000 extra sociale huurwoningen gebouwd worden. Dat maakte ‘woonminister’ Hugo de Jonge afgelopen donderdag bekend. Ook hintte De Jonge naar een verplichting van huiseigenaren om hun woning te verduurzamen, tenminste als ze die willen verhuren. Daar is overigens wel een wetswijziging voor nodig, maar De Jonge wil de komende maanden uitzoeken hoe dwang indien nodig kan worden toegepast.

Het is overigens nog wel de vraag hoe realistisch de plannen van De Jonge zijn. Omdat een half miljoen sociale huurders in 2024 recht hebben op een eenmalige huurverlaging wordt de kas van woningbouwcorporaties fors geraakt. Ook het voornemen om de maximale huurstijging in de sociale huursector los te koppelen van de inflatie maakt de slagkracht van woningcorporaties minder groot. Tenslotte zijn de bouwplannen, zowel voor de sociale huursector als de reguliere woningbouw, afhankelijk van andere partijen zoals gemeenten en projectontwikkelaars. De Jonge wil dat er eind 2022 duidelijkheid komt over waar de sociale huurwoningen gaan komen. Daarbij dreigt mogelijk verdringing van bestaande woningbouwplannen van gemeenten. Hoe het gaat uitpakken is ongewis, mede omdat ‘Den Haag’ momenteel geen instrumentarium heeft om de kabinetsplannen af te dwingen.