Kamer wil meer écht goedkope woningen en NHG omhoog

Goed nieuws en nog meer goed nieuws voor woningzoekers met een beperkter budget. De Tweede Kamer wil namelijk dat het kabinet er werkt van maakt om écht goedkope huizen van maximaal 250.000 euro te realiseren. Die voorwaarde zou opgenomen moeten worden bij bouwsubsidies en woonafspraken. Verder worden woningbezitters ook beter beschermd, want de Nationale  Hypotheek Garantie (NHG) gaat in 2024 omhoog van 405.000 euro naar 435.000 euro.

Voor wat betreft de betaalbaarheid van de huizen: woonminister Hugo de Jonge kwalificeert een huis tot 355.000 euro als betaalbaar. De Kamer ziet dat echter anders: het nam eerder deze week een motie van D66-Kamerlid Faissal Boulakjar aan.  “De koopwoningen die beschikbaar zijn, zijn voor veel mensen te groot of te duur”, aldus Boulakjar. “Dit voorstel lost het woningtekort niet in één klap op, maar is een belangrijk begin van een bouwomslag. Die omslag is hard nodig om starters en mensen met een middeninkomen weer zicht te geven op een écht betaalbaar huis.”

De Kamer wil ook een tochtkorting voor huurhuizen, hoewel het kabinet dat niet ziet zitten. Een motie van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer kreeg dinsdag de steun van een Kamermeerderheid. De huur van een tochtig huis wordt daarbij verlaagd, zodat de bewoners hun hoge energierekening kunnen betalen.

NHG verhoogd

De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op € 435.000. Dit houdt in dat woningbezitters die door omstandigheden, zoals baanverlies of echtscheiding, hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen een vangnet hebben.

Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk  € 461.100. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag. 

Betaalbaarheidsgrens van 390.000 euro

Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op 390.000 euro.

Schagen, 27-10-2023