Kansen voor starters groeien op de huizenmarkt

Ondanks de gestegen rente slagen starters er beter dan voorheen in om een huis te kopen. Het Algemeen Dagblad meldt dat het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar in het eerste kwartaal met bijna een kwart toegenomen is in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar.

Deze doelgroep heeft ook meer kans, omdat de voorraad starterswoningen toeneemt. Beleggers haken af vanwege ten eerste de zelfbewoningsplicht en ten tweede de verhoging van de overdrachtsbelasting. Hierbovenop komen nog de plannen van woonminister Hugo de Jonge om de huren te reguleren. De Jonge zint op een maximale huurprijs voor de vrijesectorhuur met als mogelijk gevolg dat investeerders huurwoningen die onvoldoende rendement opleveren gaan verkopen. Een deel komt dan beschikbaar voor starters of in elk geval voor een stel jonger dan 35 jaar.

Zij krijgen ook vaker een hypotheek omdat de huizenprijzen dalen. Uit onderzoek blijkt dat die prijsdaling de gestegen rente compenseert. Sterker nog, starters zijn zelfs mogelijk zelfs iets goedkoper uit aldus het AD, omdat ze minder hoeven te lenen om de aankoop van de woning te financieren.

Kortom, jonge tweeverdieners hebben meer perspectief, maar voor alleenstaande starters blijft de markt nog altijd heel moeilijk. Het prijsniveau van de huizen en de rentestand is voor hen simpelweg nog een te hoge drempel.