Nieuwe trends zijn kleinere nieuwe huizen en  ‘groene hypotheekverstrekkers’

Na de overheid gaan ook hypotheekverstrekkers op de ‘groene tour’. Dit houdt in dat sommige financiële dienstverleners alleen nog een hypotheek verstrekken aan huizen met minimaal energielabel C.  Alpina Verheul wil voor alle duidelijkheid wel gewoon iedereen aan een woning helpen, of dit nu een huis is met een slecht of goed energielabel maakt niet uit. Niettemin dient de toekomst zich wel aan, zo worden nieuwe huizen waarschijnlijk in de toekomst kleiner.

Om met de ‘groene hypotheekverstrekkers’ te beginnen: Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft bekendgemaakt dat dit jaar reeds 70% van de starters en 75% van de doorstromers een woning bezit die al minstens energielabel C heeft. Verder stelt ruim 30 % van de kopers bij verouderde huizen een verbeterplan op om het energielabel te verbeteren.

Er worden echter door kenners ook kanttekeningen bij het nieuwe beleid van de ‘vooruitstrevende’ hypotheekverstrekkers gezet. Bepaalde groepen in de samenleving kunnen door dit nieuwe beleid uitgesloten worden doordat de woningaanbieder zijn eigen portefeuille voorop stelt. Denk hierbij aan starters die een verouderde huurwoning willen kopen, maar buiten de boot vallen als zij extra moeten lening voor verduurzaming van het huis.

Een andere trend van ‘de nieuwe tijd’ wordt waarschijnlijk dat nieuwbouwwoningen kleiner zullen worden. De landelijke overheid wil hierbij de regie nemen, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat woonminister Hugo de Jonge vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. Hierbij krijgen Rijk en provincies de macht om gemeenten te dwingen om woningen op bepaalde locaties te bouwen. En daar blijft het niet bij: twee derde van de nieuwe woningen moet ‘betaalbaar’ zijn. Dat houdt momenteel een bedrag in van maximaal 390.000 euro.

Ook voor de huursector komen er nieuwe richtlijnen. Bij nieuwbouw zouden gemeenten voor minimaal 40 procent van de woningen in het middensegment moeten realiseren. Dit betekent dat er een maximale huur van 1123 euro per maand gerekend mag worden. Haalt een project dit gemiddelde niet, dan moet er voor 30 procent aan sociale huurwoningen opgeleverd worden.

Deze eisen van betaalbaarheid, zowel voor koop- als huurwoningen, gaat volgens De Jonge gevolgen hebben voor de omvang van nieuwe huizen. De minister denkt dat het onvermijdelijk is dat huizen kleiner zullen worden. De Jonge ziet dat niet als probleem omdat ‘we in Nederland genomen heel groot wonen terwijl de gezinsgrootte rap afneemt’, zo laat hij optekenen in het Noordhollands Dagblad. 

De woonminister wil ook dat bezwaarmakers tegen bouwprojecten slechts een keer naar de rechter kunnen stappen. Nu is dat nog tweemaal. Tevens wil De Jonge dat de rechterlijke macht binnen zes maanden tot een uitspraak komt. De Raad voor de Rechtspraak heeft hierop reeds gereageerd, het orgaan vindt dat het voornemen van De Jonge de rechten van burgers teveel inperkt. De Raad van State heeft daarnaast laten weten dat het afhandelen van bezwaren binnen zes maanden ‘meer dan incidenteel’ niet gaat lukken. 

Schagen, 14-03-2024