Ook drinkwater wordt knelpunt in Noord-Holland voor nieuwbouw

Er was al het probleem van onvoldoende elektriciteitscapaciteit, daar komt een drinkwaterprobleem bij. Volgens demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat staat de bouw van ongeveer 300.000 woningen op de tocht vanwege een tekort aan beschikbaar drinkwater. In Noord-Holland wordt de situatie nog voor 2030 nijpend, elders zoals in Groningen, de Achterhoek, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn de problemen nu al knellend.

Concreet houdt dat in dat nieuwe woningen niet op een waterleiding kunnen worden aangesloten. Een spilfunctie hierin hebben de provincies die vanwege een dreigend watertekort kritisch aankijken bij het verlenen van vergunningen voor woninguitbreiding.

Het ministerie geeft de droge zomers en de bevolkingsgroei als redenen aan dat de provinciebesturen dwars liggen, maar drinkwaterbedrijven brengen een ander argument te berde. Volgens Vewin, de overkoepelende vereniging van de drinkwaterondernemingen, wordt de uitbreiding van het waternet gehinderd door ‘ bestuurlijke en juridische belemmeringen’.

Vewin stelt dat het belang van woninguitbreiding wordt afgewogen tegen dat van landbouw of natuur. Vooral de groene natuurambities zouden het aanboren van nieuwe bronnen ten behoeve van de drinkwatervoorziening in de weg zitten.  Daarom heeft Drunea, dat verantwoordelijk is voor het waternet in de regio Haaglanden, vorig jaar een woondeal die voorzag in de realisatie van 75.000 huizen niet ondertekend. Die woonafspraak is de opmaat voor de bouw van nog eens 180.000 woningen waarvoor Drunea niet kan garanderen dat er genoeg drinkwater beschikbaar is.

Schagen, 14-02-2024