Prognose: huizenprijs Noordkop stijgt tussen 2 en 3 procent in 2024

De huizenprijzen gaan in 2024 gemiddeld in Nederland met 2,4 procent omhoog. Dat melden economen van de Rabobank. De voornaamste reden zijn de stijgende lonen waardoor mensen ruimere hypotheekmogelijkheden hebben. In delen van het land, waaronder een gedeelte van Zuid-Holland, wordt een prijsstijging van boven de 3 procent verwacht. Voor Noord-Holland geldt echter dat woningen tussen de 2 en 3 procent duurder worden. Ook voor de Kop van Noord-Holland geldt deze verwachting.

Hier moet bij gezegd worden dat het een inschatting is die met enige onzekerheid omgeven is. Mogelijk blijft de inflatie de komende jaren tussen de 3 en 4 procent hangen, omdat werknemers hoge looneisen blijven stellen en producenten de hogere kosten doorberekenen in de prijs van producten. De hypotheekrente kan dan verder stijgen waardoor huizenkopers minder kunnen lenen.

Een andere mogelijkheid is dat de inflatie in een gestaag, laag tempo daalt en dat de Europese Centrale Bank (ECB) ondanks die daling, nog geen ruimte ziet om haar rente te verlagen. In dat geval zullen de hypotheekrentes ongeveer op het huidige niveau blijven, maar krijgen werknemers, doordat hun lonen stijgen, wel meer kansen op de woningmarkt.